دانلود مقاله
مقاله تأثیر اعتبار برند و وجهه برند در انتخاب مشتری با تأکید بر نقش میانجی گری کیفیت ادراک شده با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بحران ناشی از تعویض مجدد کابل های خودنگهدار در دهه آینده با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بحران ناشی از تعویض مجدد کابل های خودنگهدار در دهه آینده با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بحران ناشی از تعویض مجدد کابل های خودنگهدار در دهه آینده با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بحران ناشی از تعویض مجدد کابل های خودنگهدار در دهه آینده با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق
تعداد صفحات: 7
چکیده:
از جمله مشکلات شبکه های فشار ضعیف سیمی، سرقت سیم های شبکه فشارضعیف مسی آن یا انشعاب های غیر مجازمی باشد. این موضوع باعث شده تا در چند سال اخیر مدیران ارشد توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق، سیاستکاری خود را بر تبدیل شبکه های فشار ضعیف مسی و آلومینیومی به کابل های خودنگهدار قرار دهند. اما این سیاست،نگرانی های جدیدی را به وجود آورده است؛ در این تحقیق با استفاده از پوشش عایقی و طول واحد کابل خودنگهداررابطه ای برای محاسبه عمر مفید آن آورده شده است که براساس آن عمر مفید کابل ها کمتر از 10 سال برآورد شدهاست. با شروع همزمان پروژه های تعویض سیم به کابل و پایان یافتن همزمان عمر کوتاه کابل ها، یکی از دغدغه هایاصلی توانیر در دهه آینده خواهد بود. این دغدغه، با توجه به از دست رفتن بخش گسترده ای از سیم های مسی بهعنوان دارایی های شرکت های توزیع نیروی برق، بیانگر تهدیدی جدی جهت تامین اعتبار تعویض مجدد کابل ها است.این مقاله، ضمن تشریح بحران ناشی از کمبود منابع مالی توانیر برای تعویض مجدد کابل ها در آینده، نسبت به رفع آنپیشنهادهایی را ارائه می نماید. بطوریکه استفاده از بانک های اطلاعات مکانی موجود در سامانه GIS و ذخیره سازیاطلاعات مربو به سال ساخت و بهره برداری کابل های خودنگهدار می تواند در مدیریت بحران ناشی از تعویض کابل ها باگزارش گیری از کابل هایی که به پایان طول عمر خود نزدیک شده اند راهگشا باشد. سامانه GIS قادر به ارائه گزارش ازوضعیت کمی و کیفی تجهیزات شبکه در بستر مکان می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله از تصور تا تصویر گذری برارتباط معماری وموسیقی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Supply Chain Performance Evaluation Models; A Literature Review با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Supply Chain Performance Evaluation Models; A Literature Review با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Supply Chain Performance Evaluation Models; A Literature Review با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Supply Chain Performance Evaluation Models; A Literature Review با word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: 10

چکیده:

Supply chain management creates value for companies, customers and stakeholders interacting throughout a supply chain. The strategic dimension of supply chains makes itparamount that their performances ar·e measur·ed. In today’s performance evaluation processes, companies tend to refer toseveral models that will differ in terms of corporate organization, the distribution of responsibilities and supply chain maturity.The present article analyzes various models used to assess supplychains by highlighting their specific characteristics and applicability in different contexts. It also offers an analytical gridbreaking these models down into seven layers. This grid will help managers evolve towards a model that is more suitable for their needs.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی برخی ویژگی های زیست شناسی ماهی شاه کولی Chalcalburnus chalcoides در رودخانه شیرود با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان منطقه 11 شهری تهران) با word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان منطقه 11 شهری تهران) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان منطقه 11 شهری تهران) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان منطقه 11 شهری تهران) با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 25
چکیده:
محققان به دلیل نتایج و اثرات مثبت رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد، توجه ویژه ای به آن داشته اند. مفهوم شهروندی سازمانی دیدگاهی است که نیروی کار سازمان ها را به عنوان شهروندان سازمان می بیند و سعی می کند تا به بهترین شکل شهروندی کارکنان ار بهبود دهد. شهروند سازمانی، فردی است که از رفتارها و وظایف نقش خود فراتر می رود و علی رغم رفتارهای فراتر از نقش، انتظار پاداش از سوی سازمان را نیز ندارند و تمام تلاش خود را برای بهبود و توسعه سازمان خ ود به کار می گیرد. در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری منطقه 11 شهر تهران پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق و بدست آوردن نتایج از نرم افزار لیزرل و مدل معادلات ساختاری و مدل تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که رفتارهای شهروندی سازمانی به طور مثبتی بر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن تأثیر دارد. همچنین به جز بعد ادب، کلیه ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی (وجدان کاری، نوع دوستی، آداب مدنی و جوانمردی) بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تأثیررطوبت بر مقاومت CBR خاک تثبیت شده با آهک و سرباره کوره ذوب آهن (GGBS) در مجاورت سولفات با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعات مکان یابی موقعیت محور، برای احداث سد بر روی رودخانه پیربالا چای مرند با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعات مکان یابی موقعیت محور، برای احداث سد بر روی رودخانه پیربالا چای مرند با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعات مکان یابی موقعیت محور، برای احداث سد بر روی رودخانه پیربالا چای مرند با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعات مکان یابی موقعیت محور، برای احداث سد بر روی رودخانه پیربالا چای مرند با word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

یکی از بخشهای اصلی در مطالعات مرحله شناخت پروژه‌های سدسازی تعیین موقعیت مناسب برای احداث سد در مسیر رودخانه موردنظر می‌باشد. برای این منظور لازم است معیارهای متعددی برای ارزیابی موقعیت مناسب محور درنظرگرفته شود. در این مقاله، چکیده مطالعات مرحله اول انجام شده برروی رودخانه پیربالاچای مرند به منظور تعیین موقعیت مناسب برای ساختگاه سد ارائـه شده است. معیارهای اصلی برای ارزیابی موقعیت محور به سه دسته معیارهای فنی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم شده است. در بخش معیارهای فنی، وضعیت ژئـوتکنیک ساختگاه، کیفیت آب رودخانه، سطح حوزه آبریز، وضعیت سازندهای شور و انحلال‌پذیر، میزان کنترل سیلاب ، آورد سالیانه رودخانه ، چگونگی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و موقعیت احداث کمپ برای محورهای پیشنهادی بررسی شده است. معیارهای اقتصادی مورد بررسی شامل ارزیابی حجم عملیات بدنه و سازه‌های جانبی سد، موقعیت منابع قرضه، وضعیت راه دسترسی و طول مسیر انتقال تا محل مصرف بوده است. در بخش معیارهای اجتماعی مسائـل و مشکلات ناشی از خسارت نسبی مخزن، عملیات احداث راه دسترسی و موقعیت اراضی مصرف‌کننده آب دیده شده است. در انتها در این مقاله، اولویت‌بندی موقعیت ساختگاههای مورد بررسی با توجه به کلیه معیارهای فوق انجام شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله نقش چگونگی رفتار در کابین و رعایت ایمنی پرواز در جلوگیری از سوانح هوایی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

پاورپوینت سازمان جهانی استاندارد با word دارای 44 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت سازمان جهانی استاندارد با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت سازمان جهانی استاندارد با word

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت سازمان جهانی استاندارد با word

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پاورپوینت سازمان جهانی استاندارد با word :

اسلاید 1 :

مفاهیم کیفیت

üکیفیت ضامن امنیت شغلی ماست.

اسلاید 2 :

üکیفیت به معنی “مشخصات و ویژگیهای موجود در یک محصول یا خدمت که برطرف کننده انتظارات و خواسته های مصرف کننده است” میباشد.

اسلاید 3 :

üکیفیت مسابقه ایست بدون خط پایان.

اسلاید 4 :

استانداردهای جهانی

The

International

Organization

For

Standardization

اسلاید 5 :

بیمارستان های شهرستان ها

.1بیمارستان قائم(عج) شهرستان بردسیر

.2بیمارستان آیت ا; کاشانی شهرستان بافت

.3بیمارستان 12 فروردین شهرستان کهنوج

.4بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان جیرفت

.5بیمارستان آیت ا; کاشانی شهرستان جیرفت

.6بیمارستان سینا شهرستان زرند

.7بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان راور

.8بیمارستان حضرت ولیعصر شهرستان شهربابک

اسلاید 6 :

مراکز آموزشی

.1مرکز آموزشی درمانی شفا

.2مرکز آموزشی درمانی دکتر شهید باهنر

.3مرکزآموزشی درمانی شهید بهشتی

اسلاید 7 :

ممیزی صفر

  • بیمارستان قائم شهرستان بردسیر 14/7/1386
  • بیمارستان آیت ا; کاشانی شهرستان بافت 14/7/1386
  • بیمارستان 12 فروردین شهرستان کهنوج 15/7/1386
  • بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان جیرفت 15/7/1386
  • بیمارستان آیت ; کاشانی شهرستان جیرفت 15/7/1386
  • بیمارستان سینا شهرستان زرند 16/7/1386
  • بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان راور 16/7/1386
  • مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی 17/7/1386

اسلاید 8 :

کلاس آموزشی

موضوع:

                  مدیریت فرایند

مدرس:

                 آقای دکتر مظفری

مدعوین:

            مدیریت شبکه-ریاست مرکز بهداشت-ریاست بیمارستان-مدیریت بیمارستان-مترون-سرپرستاران-پرستاران-کلیه افراد علاقه مند به بحث ایزو

مدت زمان:

                دو روز( 16 ساعت)

اسلاید 9 :

.1اسامی اعضای کمیته راهبری و مطابقت آن با نامه حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه

.2تعداد جلسات تشکیل گردیده کمیته راهبری نسبت به جلساتی که باید تشکیل گردد(حداقل هفته ای 2 جلسه)

.3بررسی ورودی ها و خروجیها جلسات کمیته راهبری بیمارستان

.4لیست فرایندهای بیمارستان(به انضمام فلوچارت و شاخص های پایش و نحو اندازه گیری آنها)

اسلاید 10 :

.1لیست فرایندهایی که در کمیته راهبری بیمارستان مورد بحث قرار گرفته اند.

.2نحو ارتباط کمیته راهبری با گروههای کاری در بخشها

.3بررسی میزان اموزشهای انجام شده توسط نماینده مدیریت و سایر اعضا کمیته راهبری

.4میزان علاقه مندی و درگیر شدن نماینده مدیریت

.5ایجاد برد کیفیت در بیمارستان

.6میزان استفاده از شعارهای کیفی در بیمارستان

.7بررسی مشکلات بیمارستان


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت در کشورهای اکو با استفاده از رویکرد بلندمدت داده های پانلی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله از توصیف به زبان Z تا برنامه نمونه با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله از توصیف به زبان Z تا برنامه نمونه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله از توصیف به زبان Z تا برنامه نمونه با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله از توصیف به زبان Z تا برنامه نمونه با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 7

چکیده:

در این مقاله، روشی برای نمونه سازی توصیف های صوری نوشته شده در زبان Z، از طریق تبدیل آن به برنامه ای در یک زبان مبتنی بر مجموعه (SetL2) ارایه می شود. چنین نمونه ای، امکان اعتبار سنجی زودهنگام توصیف های صوری Z را فراهم می کند. رویکرد ما در این کار، بر خلاف اغلب کارهای انجام شده اجرای توصیف به زبان z نیست، لذا محدودیتی برمجموعه عبارات موردد استفاده در بیان توصیف تحمیل نخواهیم کرد. برای چنین تبدیلی، ابتدا توصیف به کمک ابزارهای موجود و با استفاده از شمای ZML به صورت XML در می آید. سپس سند XML بدست امده به کمک شی DOM پیمایش ، تجزیه و از آن برنامه نمونه ای در زبان SetL2 ساخته می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی تجربی تغییرات آسیب شناسی ناشی از ویروس آنفلوانزا تحت تیپ H9N2 جدا شده از طیور صنعتی ایران در موش BALB/C با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Effect of Clay Nanoparticles on the Thermal and Barrier Properties of Polymeric Coatings با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Effect of Clay Nanoparticles on the Thermal and Barrier Properties of Polymeric Coatings با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Effect of Clay Nanoparticles on the Thermal and Barrier Properties of Polymeric Coatings با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Effect of Clay Nanoparticles on the Thermal and Barrier Properties of Polymeric Coatings با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:

Recently, some types of clays especially Montmorillonite (MMT) have attracted great attention in paint industry because of its nano meter sized layered structure, high cation exchange capacity and availability at low cost. In this article, it was tried to introduce the structure, properties and surface modification of clays; In addition, methods of dispersion of nano clays in coating and types of nano clay coating were reviewed, finally the effect of MMT on thermal and barrier properties of polymeric coatings were also discussed.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی تورم خاکها ی ریزدانه تسلیح شده با الیاف پروپیلن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمنددر شهرهای استان مازندران مطالعه موردی شهر بابلسر با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمنددر شهرهای استان مازندران مطالعه موردی شهر بابلسر با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمنددر شهرهای استان مازندران مطالعه موردی شهر بابلسر با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمنددر شهرهای استان مازندران مطالعه موردی شهر بابلسر با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
شهر هوشمند واقعیتی است که باتوجه به گسترش روز افزون تکنولوژی اطلاعات در شهر، و در راستای پاسخگویی به نیازهای جدید شهروندان به اطلاعات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در زندگی شهری آنان، پا به عرصه حضور می گذارد. شهرهوشمند به معنای گشایش مفاهیمی نو در شهرسازی است.هدف از این تحقیق بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای استان مازندران)مطالعه موردی شهر بابلسر( می باشد. در این تحقیق با به کارگیری منابع اسنادی – کتابخانه ای و برداشتهایمیدانی با ابزار پرسشنامه، مهم ترین بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در بابلسر مطالعه و بررسی می شود . حجم نمونه با بهکارگیری فرمول کوکران برابر با 022 نفر است، که پرسشنامه بین آنها پخش شود. . مطابق با نتایج وضعیت گزینه های افزایش نظارت ها و امید به کاهش جرایم شهری، گسترش ناامنی ها و جرایم شهری و امنیت مجتمع های مسکونی، کمبود مسکن و فرسودگی بافت قدی، ضعف بنیه مالی مدیریت شهری، یکپارچه نبودن مدیریت شهری، فرسودگی زیرساخت های شهری، عدم استقبال ازگزینه های حمل و نقل و بافت های کهن شهری در وضعیت مناسبی نمی باشند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله جداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی رنگ Laurent’s acid با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رفتار و مکانیزم شکست اتصال جوشی سه تیر فولادی به ستون بتن آرمه کناری با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رفتار و مکانیزم شکست اتصال جوشی سه تیر فولادی به ستون بتن آرمه کناری با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رفتار و مکانیزم شکست اتصال جوشی سه تیر فولادی به ستون بتن آرمه کناری با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رفتار و مکانیزم شکست اتصال جوشی سه تیر فولادی به ستون بتن آرمه کناری با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
پژوهش نرم افزاری و آزمایشگاهی مکانیزم شکست اتصال مختلط نیروهای فولادی به ستون های بتن آرمه درقابهای خمشی مختلط RCS (Reinforced Concrete Columns & Steel Beam برای حالت ستونهای پیوسته کناری با سه تیرفولادی تحت بارهای لرزه ای انجام گرفت برای دستیابی به این هدف یک نوع اتصال بادتایل مشخص برای شبیه سازی و آزمایش انتخاب شد تنها پارامتر متغیر درنمونه های آزمایشگاهی و نرم افزاری و بانرم افزار Opensee ضخامت کاروپلیت محصور کننده ستون بود دراین مقاله نتایج شبیه سازی این پژوهش صحت خروجیهای آن توسط نتایج آزمایشگاهی و الگوهای شکست مشاهده شده درنمونه ها شامل تشکیل مفاصل پلاستیک درتیرهای فولادی مقاومت کافی اتصال وشکل پذیری دربارگذاریهای لرزه ای بحث و بررسی میشود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله الگوی برنامه ریزی استراتژیک گردشگری روستایی مطالعه موردی روستای پیروز شهرستان ملایر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Application of Hazard and Operability Study Method to Evaluate Environmental Risk of Incinerator in a Sulphur Recovery Unit با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Application of Hazard and Operability Study Method to Evaluate Environmental Risk of Incinerator in a Sulphur Recovery Unit با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Application of Hazard and Operability Study Method to Evaluate Environmental Risk of Incinerator in a Sulphur Recovery Unit با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Application of Hazard and Operability Study Method to Evaluate Environmental Risk of Incinerator in a Sulphur Recovery Unit با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 6

چکیده:

Hazard and Operability study (HAZOP) is the most widely used methodology that is used nowadays in the world as a tool for hazards identification. The sulphur recovery unit (SRU) is one of the most important parts of gas purification process where the acid gas converted to sulphur by the Claus process. The tail gas goes to incinerator where the H2S and sulphur vapour are oxidized to SO2. This paper presents a safety analysis for incinerator using HAZOP procedure. All of the deviations were considered by HAZOP team and the recommendations were suggested to reduce the likelihood of consequences that mostly were related to the environmental risk. The highest calculated risk level related to decrease temperature of incinerator due to lack of sufficient air or duty which can contaminates environment. The results demonstrate that any deviation in operation of SRU plant has a severe effect on the environment


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X