دانلود مقالهhttp://www.tebyan.net/paperdownload/index.aspxfa مقاله بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره های اتانولی و متانولی سیاهدانه (Nigella sativa L. ) رشد یافته در دو اقلیم مختلف با wordhttp://www.tebyan.net/weblog/paperdownload/post.aspx?PostID=68754612/1/2016 6:17:00 AM مقاله یک روش جدید چین زدن برای رمزگذاری کیاتیک با wordhttp://www.tebyan.net/weblog/paperdownload/post.aspx?PostID=68754512/1/2016 6:17:00 AM مقاله بررسی مبانی حجاب و عفاف در قرآن از دیدگاه شهید مطهری با wordhttp://www.tebyan.net/weblog/paperdownload/post.aspx?PostID=68754412/1/2016 6:16:00 AM مقاله حذف روغن مصرفی برای سرخ کردن اسنک با استفاده از هوای داغ با wordhttp://www.tebyan.net/weblog/paperdownload/post.aspx?PostID=68754312/1/2016 6:16:00 AM مقاله بررسی واکنش (Realدرtime PCR) برای سنجش mRNA با wordhttp://www.tebyan.net/weblog/paperdownload/post.aspx?PostID=68754212/1/2016 6:16:00 AM مقاله بررسی روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن در ارقام گلرنگ پاییزه با wordhttp://www.tebyan.net/weblog/paperdownload/post.aspx?PostID=68754112/1/2016 6:15:00 AM مقاله روش های آنالیز تأخیر در ادعاهای بر مبنای زمان و عوامل تأثیرگذار در انتخاب روشها با wordhttp://www.tebyan.net/weblog/paperdownload/post.aspx?PostID=68754012/1/2016 6:15:00 AMتحقیق و ویژگی های کارآفرینان با wordhttp://www.tebyan.net/weblog/paperdownload/post.aspx?PostID=68753912/1/2016 6:14:00 AM مقاله تاثیر کار مکانیکی و عملیات حرارتی بر درجه حساس شدن (DOS) فولاد زنگ نزن آستنیتی با wordhttp://www.tebyan.net/weblog/paperdownload/post.aspx?PostID=68753812/1/2016 6:14:00 AM مقاله مقابله با گرسنگی پنهان از طریق تغییرات ژنتیکی غلات پرمصرف با wordhttp://www.tebyan.net/weblog/paperdownload/post.aspx?PostID=68753712/1/2016 6:13:00 AM