دانلود مقاله
تحقیق ملی شدن صنعت نفت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی دورمانیتورینگ زمان واقعی بیماران قلبی با ترجمه فارسی با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی دورمانیتورینگ زمان واقعی بیماران قلبی با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی دورمانیتورینگ زمان واقعی بیماران قلبی با ترجمه فارسی با word

1پیشگفتار    
2مواد و روش ها    
3عملکرد سیستم    
4نتایج    
5 نتیجه گیری    

References

1. Scalvini S, Zanelli E, Volterrani M, Castorina M, Giordano A, Glisenti F. [Potential cost reductions for the National Health Service through a telecardiology service dedicated to general practice physicians]. Ital.Heart J. 2001; 2 (10 Supply):1091-97. 2. Scalvini S, Zanelli E, Domenighini D et al. Telecardiology community: a new approach to take care of cardiac patients. “Boario Home-Care” Investigators. Cardiologia 1999; 44 (10):921-24. 3. Andrew S, Computer Networks, Third Edition, Chapter 3-4, Tanenbaum, 1996. 4. Koichi Shimizu, Telemedicine by Mobile Communication. IEEE Engineering in Medicine and Biology, pages 32-44. Department of Biological Systems Engineering, Graduate School of Engineering, Hokkaido University, Sapporo, 1999. 5. Jochen H. Schiller, Mobile Communications chapter 4, 2000. 6. J. Wheat; R. Hiser; J. Tucker; A. Neely; A. McCullough, Designing a Wireless Network, Syngress Publishing,

Real-time remote monitoring cardiac patients at distance

Y Jasemian, E Toft, L Arendt-Nielsen Center for Sensory-Motor Interaction, Department of Health Science & Technology, Aalborg University, and Department of Cardiology, Aalborg Hospital Aalborg, Denmark

Introduction

Patients with heart arrhythmia usually need to be monitored and controlled in hospital for one to several days. These patients are treated to reach on normalizing their heart arrhythmia or achieve an average heart frequency. Sometimes it is necessary to monitor some heart patients in longer period of time to provide more certain documentation for the treatment’s correctness, but the patients often are released from the hospital to give the priority to other heart patients on the waiting list, whom need to be hospitalised immediately. Furthermore, some of heart medicaments are effective only when the patients have minimum activity, namely, when they are hospitalised, but these medicaments are not so effective at home, where the patients have normal or higher activity level. There are two main issues of interest to deal with. Firstly, the heart patients should be monitored in more natural environment, in their real daily lives, while they are using their heart medicine for a better test and evaluation of the treatment efficiency. Secondly, the hospitalisation should be reduced in order to lower the expenses of the health care system and reduce the patient’s waiting time. The most need, and the most obvious place to impact healthcare costs, is providing homecare services1; 2. The rational behind of the present study is that by integrating a real-time telemedicine system in home healthcare policy an improvement in disease management can be achieved; considerable amount of money can be saved and resources can be used effectively. The present study takes an interest in investigating the possibilities for development and implementation of a real-time wireless telemedicine system using modern communication technologies, in order to monitor heart patients in real-time, while he/she is doing his/her daily activities at home or outdoors in neighbourhood

1.پیشگفتار

   بیماران بی نظمی ضربان قلب معمولا نیاز دارند تا تحت معاینه اندازه گیری ضربان قلب قرار گیرند و چند روزی در بیمارستان تحت کنترل باشند. این بیماران درمان میشوند تا بی نظمی ضربان قلبشان به حالت معمول در بیاید یا به ضربان قلب متوسط دست پیدا کنند. گاهی ضروری ست که ضربان قلب بعضی بیماران در دوره زمانی طولانی تری اندازه گیری شود تا اسناد کتبی خاص بیشتری برای صحت درمان مهیا گردد. ولی عمدتا بیماران از بیمارستان مرخص میشوند تا نوبت به دیگر بیماران قلبی که در لیست انتظار هستند برسد، کسانی که نیاز دارند تا سریعا بستری شوند. به علاوه بعضی از روشهای درمان قلب تنها زمانی اثر بخشند که بیماران کمترین فعالیت را دارند، غالبا وقتی در بیمارستان هستند. اما این روشهای برای زمانی که در خانه هستند اثربخشی ندارند، جایی که بیمار سطح معمول و بیشتری از فعالیت را داراست

   دو مسئله وجود دارد که باید حل شود. اولا بیماران قلبی باید ضربان قلبشان در محیطی طبیعی تر، در زندگی واقعی و روزانه آنها اندازه گیری شود، وقتی که آنها دارند داروهای قلبشان را مصرف میکنند برای یک آزمون و ارزشمندی تاثیرات درمانی بهتر. دوما بستری کردن بیمار باید کاهش یابد تا سیستم مراقبت سلامتی کاهش یابد و زمان انتظار بیمار هم کاهش یابد

    بیشترین و آشکاراترین محل برای تاثیر روی هزینه درمان، مهیا کردن سرویس مراقبت خانگی ست. زمینه منطقی تحقیق حاضراین است که با تلفیق یک سیستم درمان از راه دور زمان – واقعی دربیمه امنیتی مراقبت های خانگی به یک بهبود در مدیریت بیماری می توان رسید؛ مقدار قابل توجهی پول می تواند ذخیره شود و منابع به صورت موثری استفاده شود

تحقیق حاضرامکانات برای پیشرفت و اجرای سیستم درمان از راه دور بی سیم زمان – واقعی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات مدرن، برای مانیتورکردن قلب بیمار درزمان واقعی زمانی که او در حال انجام کارهای روزانه درخانه یا بیرون از خانه در محله است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

يکشنبه جهاردهم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X